Marco Savoia – Gelateria SavoiaMarco Savoia – Gelateria Savoia

Gelateria Savoia – Via Roma, 1/B – Verona